Společnost |  Služby |  Produkty |  Novinky |  Ke stažení |  Kontakty |  Mazací plán | 
Česky |  English

Certifikace dle mezinárodních organizací

Systém řízení ADDINOL Lube Oil GmbH (kvalita a environmentální management) byl certifikován TÜV SÜD Management Service GmbH podle DIN EN ISO 9001: 2008 a 14001: 2004. V roce 2015 získala certifikát Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO 9001:2008) také společnost ADDINOL Central Europe s.r.o..

Systém řízení ADDINOL Lube Oil GmbH pokrývá všechna oddělení společnosti od nákupu, výzkumu a vývoje až po prodej a administrativu. Zajišťuje soulad s interními normami, které se týkají kvality a organizace podnikových procesů, jakož i soulad právních předpisů a národních i mezinárodních norem. Požadavky našich partnerů a zákazníků v oboru mají značný dopad na náš systém řízení. To nám pomáhá garantovat vysokou a stabilní kvalitu, šetrný přístup výroby k životnímu prostředí a kontinuální zlepšování našich výrobků. Zároveň nám to umožňuje rychle a flexibilně reagovat na požadavky trhu.

Náš certifikovaný systém environmentálního managementu v sobě spojuje ekonomické, ekologické a sociální cíle. Hlavním zájmem systému environmentálního managementu v ADDINOL Lube Oil GmbH je zlepšení environmentální výkonnosti naší společnosti s ohledem na
- Vývoj vysoce inovativních, k životnímu prostředí šetrných výrobků
- Hospodárné využívání surovin a přírodních zdrojů
- Snížení jakéhokoliv druhu spotřeby energií (voda, horká voda, elektrická energie, pára)
- Výrobky šetrné k životnímu prostředí a nakládání s odpady
- Prevenci emise škodlivých látek

Platné certifikáty systému řízení jsou k dispozici zde

- ADDINOL Lube Oil GmbH
- ADDINOL Central Europe s.r.o.