Společnost |  Služby |  Produkty |  Novinky |  Ke stažení |  Kontakty |  Mazací plán | 
Česky |  English

Addinol – a successful company history

1936
Byla v blízkosti jedné z největších německých chemických továren ve městě Leuna,Saxony založena společnost Mineralölwerk Lützkendorf. Prvořadým posláním této společnosti byla výroba paliv a maziv. Vstupní materiály pro výrobu těchto komodit byly získávány zejména chemickou hydrogenační tzv.(Fischer-Tropsch) syntézou z hnědého uhlí.

1939
Založení vlastní vývojové laboratoře.


1940
Výroba je plně funkční s roční kapacitou 75,000 t paliv a 50,000 t maziv.


1943
Výroba maziv dosahuje rekordního zisku 6M RM.


1945
80 % společnosti Mineralölwerk je zničeno bombardováním. Krátce na to již v červnu je činnost rafinérie obnovena. Syntetizační kolonie jsou přemístěny na jih Německa. 21 července je plně obnovena výroba maziv zejména pro potřeby a pod vlivem sovětského Ministerstva obrany.


1949
Dochází ke znárodnění společnosti Mineralölwerk Lützkendorf.


1951
Hlavní cílem společnosti se stává výroba maziv.


1955
Vyrábí 65,600 t maziv ročně.


1956
V letech 1956 a 1964 se staví nová mísírna na výrobu olejů a maziv určených zejména pro průmyslové aplikace. S celkovým počtem 3600 zaměstnanců produkuje 250,000 t ročně.


1960
Vzniká technologické a vývojové centrum za účelem vývoje maziv dle mezinárodních specifikací.


1964
Technologické centrum zaměstnává již 350 lidí.


1965
Dochází k otevření centra testovacích stolic pro testy motorových olejů dle nejmodernějších trendů.


1967
Je instalovaná nová kontinuální mísící linka s roční kapacitou 200,000 t.


1974
Zahájení vlastní výroby aditiv a zvýšení plnící kapacity 1L balení na 1200kusů za hodinu.


1976
Znovu obnovena výroba hydrokrakových olejů.


1989
Před sjednocením Německa dosahuje celková výroba 800,000 t maziv.


1990
Dochází k založení společnosti ADDINOL Mineralöl GmbH Lützkendorf, která získává název po jednom z nejprodávanějších motorových olejů ADDINOL – „Additive in Oil”.


1998
Změna názvu společnosti na ADDINOL LUBE OIL GmbH.


1999
V Leuně zahájena výstavba kompletně moderního závodu.


2000
Stěhování a zahájení činnosti z nových kanceláří v Leuně.


2002
ADDINOL má zastoupení na všech kontinentech.


2005
Výstavba nového velkokapacitního centra.


2007
Oficiální otevření.