Společnost |  Služby |  Produkty |  Novinky |  Ke stažení |  Kontakty |  Mazací plán | 
Česky |  English

Právní ustanovení

Společnost ADDINOL Central Europe, s.r.o. neodpovídá za žádné přímé ani nepřímé škody případně způsobené v souvislosti s použitím jakýchkoliv informací vystavených na jím spravovaném web-serveru www.addinol.cz